Wstrzymano wykonanie decyzji o 30 tys. zł kar dla przedsiębiorcy prowadzącego restaurację

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców walczy o przedsiębiorców z branży gastronomicznej. Sanepid wymierzył przedsiębiorcy trzy kary pieniężne po 10 tys. zł każda i jednocześnie wydał decyzje o natychmiastowym wykonaniu. Jednak Wojewódzki Inspektor Sanitarny, po interwencji Rzecznika MŚP, stanął po stronie przedsiębiorcy.