Przychody Coca-Coli w II kw. wzrosły o ponad 40 proc.

W II kwartale 2021 r. Coca-Cola uzyskała 10,13 mld dolarów przychodów ze sprzedaży netto. To wzrost o 41 proc. rok do roku.