Spółka zależna Boryszewa domaga się likwidacji

Władze firmy Hutmen 22 czerwca 2021 r. wystąpiły do zgromadzenia wspólników o podjęcie decyzji w sprawie rozwiązania spółki i otwarcia jej likwidacji. Hutmen działa na rynku metali nieżelaznych.